Kontreadmiral Jørgen Berggrav blir sjef for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet

Kontreadmiral Jørgen Berggrav (51) er i statsråd i dag beordret til tjeneste som sjef for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet (FDIV).

Jørgen Berggrav er født i Oslo. Han ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1977. Han har gjennomført stabsutdanning ved Führungsakademie der Bundeswehr i Tyskland, Totalforsvarskurs ved Forsvarets høgskole og har vært stipendiat ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Jørgen Berggrav ble utnevnt til kontreadmiral 21. mars 2003 og har bred erfaring både fra internasjonal og nasjonal tjeneste. Han har blant annet lang sjøtjeneste som sjef på undervannsbåt. Han har tjenestegjort som studieveileder og programleder ved Sjøforsvarets stabsskole, prosjektoffiser i Forsvarsstudien ved Forsvarets overkommando/Operasjonsstaben, forsvarsattaché i Helsingfors og sjef for Personell- og utdanningsavdelingen i Forsvarets overkommando/Sjøforsvarsstaben. Som sjef for Plan- og Policyavdelingen i Forsvarets overkommando/Fellesstaben fra 2000 til 2003 var Berggrav sentral i utarbeidelse av prinsippene for Forsvarets omstilling. Videre har Berggrav vært overadjutant hos Hans Majestet Kongen. Jørgen Berggrav kommer fra stillingen som sjef ved Landsdelskommando Nord-Norge (LDKN).

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.