NATO INNGÅR AVTALE OM STRATEGISK SJØTRANSPORT

Nr.: 4/2004 Dato: 160204 NATO INNGÅR AVTALE OM STRATEGISK SJøTRANSPORT Arbeidet med å sikre NATO såkalt strategisk sjøtransport har kommet et viktig skritt videre ved undertegnelsen av en kontrakt med et spansk rederi om sikker tilgang på skip. Det er Norge som har lederansvaret i NATO for å sikre Alliansen velegnede skip som på kort varsel kan settes inn i krisehåndteringsoperasjoner. Totalt tar NATO i år sikte på å skaffe seg tilgang til 7-8 skip som kan settes inn dersom Alliansen på kort varsel skulle få behov for å frakte materiell over lange avstander. På NATO-toppmøtet i Praha i november 2002 ble det besluttet å forbedre Alliansens militære kapasiteter på en rekke områder, blant annet evnen til på kort varsel å kunne forflytte store mengder materiell sjøveien. Norge fikk lederansvaret for dette som kalles strategisk sjøtransport, og så langt har ni av medlemslandene gått inn i dette samarbeidet. Målsettingen er at NATO til enhver tid skal tilstrekkelig kapasitet som på kort varsel kan stilles til disposisjon. Kontrakten som nå er underskrevet er med det spanske rederiet Flota Suardiaz, som forplikter seg å stille med et Ro/Ro-skip ved behov. Dette er den første av tre multinasjonale beredskapskontrakter. Det er NATOs vedlikehold- og logistikkorganisasjon NAMSA som har inngått kontakten på vegne av de ni medlemslandene. Den norsk-ledede gruppen som arbeider med å forbedre Alliansens tilgang på strategisk sjøtransport er den første av PCC*-gruppene som har levert konkrete resultater i form av en kontrakt *)PCC står for Prague Capabilities Commitment, de militære kapasiteter NATO-landene ble enige om å skaffe seg på toppmøtet i Praha. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/16/20040216BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/16/20040216BIT00460/wkr0002.pdf

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner

Dokumenter og linker