Norge støtter NATOs operasjon for å hjelpe USA

Norge vil sørge for at det stilles et såkalt RORO-skip til disposisjon for NATOs operasjon for å hjelpe USA etter orkanen Katrina. Dette gjøres ved å aktivisere en beredskapskontrakt Forsvaret har som en del av det norske bidraget til NATO Response Force. Det planlegges med at skipet skal frakte nødhjelpsutstyr fra Europa til de rammede områdene i USA.

USA har anmodet NATO om bistand for å transportere nødhjelpsutstyr fra Europa til USA etter orkanen Katrinas herjinger. NATO har besvart henvendelsen positivt, og Alliansen har besluttet å ta i bruk transportkapasitet som står i beredskap for NATO Response Force. I denne perioden har Norge ett sivilt RORO-skip på kontrakt innmeldt i NATO Response Force, og det er dette skipet som nå vil bli satt inn i NATOs operasjon. Avtalen er inngått mellom Forsvaret og rederiet Swedish Oriental Line, som har forpliktet seg til å stille et skip i den havnen som blir valgt innen 10 dager. Forsvaret leier fartøyet i den perioden det benyttes som en del av bidraget til NATO Response Force. - Tragedien i USA har rystet oss alle, og det er åpenbart et stort behov for assistanse. Det er derfor en selvfølge at vi stiller opp når vi kan bidra til den gjenoppbyggingen som nå forestår. Det er fornuftig at NATO aktiviserer ressurser som er innmeldt i utrykningsstyrken, og denne operasjoner demonstrerer styrkens nytteverdi, sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold. NATO Response Force ble utviklet for at NATO skulle ha tilgang til en hurtig utrykningsstyrke. Styrken er tenkt brukt til et stort spekter av oppdrag, blant annet støtte til håndtering av konsekvensene av katastrofer og humanitære kriser. Styrken er sammensatt slik at den kan aktiveres helt eller delvis. Medlemslandene i Alliansen melder inn komplementære styrker for et halvt år om gangen, og i dette halvåret består Norges bidrag blant annet av et RORO-skip.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.