NORSK BIDRAG TIL FREDSARBEID I DARFUR

Forsvarsdepartementet støtter den Afrikanske Union (AU) med 4 millioner kroner til operasjonen African Union mission in Sudan (AMIS) i Darfur-provinsen. Norges bidrag er et ledd i NATOs lufttransport av militære styrker for den Afrikanske Union.

AU leder operasjonen African Union mission in Sudan (AMIS), som skal legge forholdene til rette for fred og stabilitet i Darfur. Grunnet begrensede ressurser har derfor AU anmodet EU og NATO om støtte. - Regjeringen har uttrykt et klart ønske om å prioritere operasjoner i Afrika. Situasjonen i Darfur i Sudan er alvorlig, og det er helt nødvendig å stabilisere situasjonen i området. Det er viktig at Norge sammen med andre allierte yter et substansielt bidrag til NATOs lufttransportstøtte for at AU skal lykkes med sin innsats i Darfur, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner