NORSK GENERAL TIL SINAI

Generalmajor Kjell Narve Ludvigsen er blitt utnevnt til ny styrkesjef for Multinational Force and Observers (MFO) i Sinai fra 1. mars 2007 og for en periode på to år. Dette er fjerde gang en norsk general bekler stillingen siden styrken ble opprettet i 1982 som et resultat av Camp David-avtalen.

”MFO har vært et viktig bidrag for å opprettholde stabilitet i regionen i mer enn 20 år. Gjennom sin uavhengige stilling og sitt system av liaisonoffiserer utgjør MFO hovedkanalen for militær kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom Egypt og Israel. Dette stiller store krav til ledelsen av styrken. Vi anser det derfor som en stor ære og tillitserklæring at Norge for fjerde gang er blitt bedt om å stille med styrkesjef til MFO”, sier statssekretær Espen Barth Eide.

MFO er en fredsbevarende styrke som ble etablert i felleskap av Israel, Egypt og USA for å kontrollere at sikkerhetsbestemmelsene i fredsavtalen fra 1979 blir etterfulgt. Styrken er utplassert i den demilitariserte sonen øst på Sinaihalvøya.

General Ludvigsen får kommando over en styrke som totalt består av omkring 1700 soldater og 600 sivile, herunder en sivil observatørenhet (Civilian Observer Unit) på femten personer. Regjeringen har besluttet å støtte driften av denne sivile observatørenheten med 1,5 mill. USD per år i en treårsperiode fra og med 1. januar 2007. Støtten må sees i sammenheng med regjeringens vektlegging av tiltak som kan bidra til stabilisering i regionen.

11 land bidrar med personell til styrken, hvorav USA er den største bidragsyteren med en kontingent på nærmere 700 personer. I tillegg har Fiji og Colombia store troppebidrag med omkring 340 soldater hver, mens Italia bidrar med en kystpatrulje for overvåking av Tiran-stredet og Frankrike med et fly og tilhørende støtte. De øvrige land bidrar i hovedsak med stabsoffiserer og observatører, og Norge bidrar for tiden med tre stabsoffiserer.

Generalmajor Ludvigsen er født i Fredrikstad i 1947 og har siden august 2006 vært kommandant ved Kristiansten festning i Trondheim. Ludvigsen har solid og omfattende militær utdannelse og tjeneste fra både inn- og utland. Generalen har en allsidig tjenesteerfaring fra alle nivåer i det norske forsvaret, og har også tidligere internasjonal tjenesteerfaring fra blant annet NATO-stab i Storbritannia (1994/97), Libanon (1992/93) og Bosnia Herzegovina (1997).

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.