Norsk radar til Latvia

Norsk radar til Latvia (161003) Norge gir en luftvarslingsradar til Latvia. Donasjonen inngår som en del av et omfattende samarbeid på forsvarssektoren mellom Norge og de baltiske land. Overlevering og operativ igangsetting av radaren skjer i dag. Den offisielle markeringen av overleveringen finner sted i Venstpils i Latvia kl 1145 i dag. Blant de som vil være til stede under seremonien og den operative driftsstarten er Latvias forsvarsminister, Girts Valdis, sjefen for det latviske luftforsvaret og Norges ambassadør i Latvia, Jan Wessel-Hegg. Radaren som doneres har tidligere vært i operativ drift ved Bodø Hovedflystasjon. Forsvarets logistikkorganisasjon ved Kjeller har stått for oppmonteringen i Latvia, mens firmaet Scanmatic fra Arendal har integrert radaren i det baltiske luftforsvarsnettverket. Norge har siden våren 1997 ledet arbeidet med å bygge opp et regionalt luftkontroll- og koordineringssystem i Baltikum (BALTNET). Hensikten har vært å gjøre Estland, Latvia og Litauen i stand til å overvåke sitt eget territorium, både i sivil og militær sammenheng. Donasjonen er et ledd i et større program for å oppgradere BALTNET, som er et viktig prosjekt i landenes forberedelse til fullt NATO-medlemskap. De tre baltiske land er blant de 7 nasjoner som forventes å bli medlemmer i Alliansen i mai neste år. Det norske luftforsvaret ved assisterende inspektør for Luftoperativt inspektorat, oberst Jon Ragnar Krogstad, leder prosjektet på vegne av Forsvarsdepartementet. Luftforsvaret og Norsk industri har tidligere levert kommunikasjonsutstyr og integrasjonsløsninger for luftovervåking, skolebygg og kompetanseoppbygging innenfor operative tekniske fagområder. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker