NY VARMESENTRAL OG NYTT MESSEBYGG PÅ MADLA

Nr.: 31/2005 Dato: 08. september 2005 Forsvaret skal investere i en ny varmesentral og et nytt messebygg på Madla. Prosjektene har en samlet kostnadsramme på ca. 100 millioner kroner og skal etter planen startes opp i høst.

- Investeringen i varmesentral bidrar til at leiren vil få en bedre og mer stabil energiforsyning. Nytt messebygg vil bidra til en mer effektiv matproduksjon og gir bedret arbeidsmiljø både for ansatte og brukere av messen. Dette er positive tiltak som vil bedre arbeidsforholdene for befal og mannskaper i leiren, uttaler forsvarsminister Kristin Krohn Devold. Den nye varmesentralen med tilhørende infrastruktur vil bli tilrettelagt for fyring med både gass og olje. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 26 millioner kroner. Nytt messebygg er dimensjonert ut ifra en soldatproduksjon på ca. 2.700 i 2008. Messen vil ha spiseplass til ca 500 personer og prosjektet har en kostnadsramme på 72,5 millioner kroner. - En slik investering hadde ikke vært mulig uten omstillingen av Forsvaret som blant annet har muliggjort overføring av midler fra drift til investeringer, sier forsvarsministeren. Messebygget vil bli plassert i skille mellom militær og sivil sone, og kan dermed benyttes ved ikke-militære arrangementer. Dette gir åpning for senere driftsløsninger som kan innebære samarbeid med private aktører. Alternativ bruk av det eksisterende messebygget i leiren vil vurderes. Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Kåre Helland-Olsen Telefon 2309 6024 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.