Øvelse Kristiania 2004

Øvelse Kristiania 2004 PRESSEMELDING Forsvarsdepartementet Justisdepartementet Justisminister Odd Einar Dørum og forsvarsminister Kristin Krohn Devold og, vil mandag 20. september være tilstede under den største anti-terrorøvelsen i hovedstadsområdet noen gang. Nr.: 20/2004 Dato: 17.09.2004 Pressen er velkommen til å overvære en demonstrasjon fra Politiet og HV 02 - Mandag 20 sept. Kl. 08:30 ved NRK-huset, Marienlyst i Oslo. Øvelse Kristiania skal styrke Forsvaret og sivile etaters evne til å håndtere terror på norsk jord. - Politiet har ansvaret for bekjempelse av terror og kan i gitte situasjoner be om bistand fra Forsvaret. Det er dette man skal øve på i øvelsen Kristiania 2004, sier justisminister Odd Einar Dørum. - Forsvaret skal kunne bistå politiet med å forebygge og bekjempe anslag og angrep mot landets befolkning, infrastruktur og ledelseskapasitet, sier Forsvarsminister Kristin Krohn Devold. Kontaktperson i Justisdepartementet - Fung. infosjef Gunnar Johansen - 97 55 37 47 Kontaktperson i Forsvarsdepartement - Seniorrådgiver Tor Borgersen - 90 93 89 87 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner