Per Høiby ny militær assistent for forsvarsministeren

Nr.: 13/2004 Dato: 30. april 2004 Per Høiby ny militær assistent for forsvarsministeren Kommandørkaptein Per Høiby (42) er i dag utnevnt til kommandør i Sjøforsvaret og blir ny militær assistent for forsvarsministeren. Kommandørkaptein Per Høiby tjenestegjør for tiden som senior pressetalsmann ved presse og informasjonsavdelingen i Forsvarsstaben. Per Høiby har gjennomført Sjøkrigsskolens intendanturlinje og Forsvarets stabsskole. I tillegg har han gjennomført et "Management Program" innen operasjonell revisjon og administrativ kvalitetssikring fra Bedriftsøkonomisk institutt. Han har sjøtjeneste som intendant om bord KNM Vale og i tillegg har tjenestebakgrunn som økonomioffiser ved Forsvarskommando Sør-Norge, avdelingsleder ved KNM Harald Hårfagre, avdelingssjef ved Tromsø sjøforsvarsdistrikt, seksjonsleder ved Forsvarets overkommando/administrasjonsavdelingen og adjutant hos H M Kongen. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/30/20040430BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/30/20040430BIT00310/wkr0002.pdf

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker