PRIV. TIL RED.

Avduking av Tysklandsbrigadenes minneplate på Akershus festning, fredag 2.september kl 1200. De i alt 50 000 norske soldatene som var med i Tysklandsbrigadene hedres med eget monument på Akershus festningsområde. Tysklandsbrigaden regnes å være den første styrken som i fredstid ble underlagt utenlandsk kommando.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold avduker monumentet fredag 2. september kl. 12. Media er invitert til å overvære seremonien. Program: Kl 1155 Forsvarsministeren ankommer Akershus festning Kl 1200 Avduking av minneplate og tale v/ Forsvarsminister Kristin Krohn Devold Kl 1300 Servering og sosialt arrangement i Fanehallen Av hensyn til servering, ber vi om påmelding innen torsdag 1.sept kl 1500 til kommandørkaptein Louise K Bastviken, 414 32 556.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.