Priv. til red.

PRESSEMØTE OM PROGRAM GOLF

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og forsvarssjef Sverre Diesen inviterer til et pressemøte om Program Golf i Forsvarsdepartementet mandag 6. mars kl 1000. Kontaktperson: Kåre Helland-Olsen, tlf. 23096024/90947071

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner