Priv. til red. FORSVARSPOLITISK UTVALG BESØKER BERGEN


Nr.: 8/2007
Dato: 13. februar 2007

Priv. til red.

FORSVARSPOLITISK UTVALG BESØKER BERGEN
Forsvarspolitisk utvalg (FPU) besøker Bergen onsdag 14. februar 2007. Utvalget gjør dette for å innhente innspill til arbeidet med sin innstilling, som vil bidra til å legge grunnlag for neste langtidsplan for Forsvaret. Det vil i den anledning bli arrangert åpent møte i samarbeid med Norges Handelshøgskole. Programmet vil bli som følger:

Næringspolitikk og forsvarsindustri - relevans for Forsvaret i fremtiden

Åpent møte onsdag 14. februar kl 1830-2100
Norges Handelshøgskole (NHH), Jan Mossins auditorium
Helleveien 30, Bergen

Innledning
Velkommen ved rektor Jan I. Haaland og utvalgsleder Siri Bjerke

Innledere
Perspektiver for næringspolitikk i Norge og konsekvenser for Forsvaret ved Victor D. Norman, professor NHH
Forsvarets behov inn i fremtiden ved Trond R. Karlsen, sjef Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO)
Næringsklynge Kongsberg - norsk forsvarsindustris betydning ved Even Aas, Konserndir. Kongsberggruppen
Regionale perspektiver - tjenesteleveranser til Forsvaret ved Rolf Tvedt, markedsansvarlig ComPower AS
Er forsvarsrelaterte gjenkjøpsavtaler avgjørende for norsk industri? ved Linda Orvedal, førsteam. NHH
Er forsvarsindustrien viktig for Forsvaret? ved Nils Holme, seniorrådgiver Den norske Atlanterhavskomité (DNAK)

Paneldebatt - deltagere:
Victor D. Norman, Trond Karlsen, Even Aas, Linda Orvedal, Rolf Tvedt, Nils Holme, samt
Johannes Norheim, repr for Forsvars- og sikkerhetsindustrien (FSI)
Tom Quarstein, Vice Pres Naval Support UMOE Mandal AS
Grete Fossli, næringspolitisk avdeling, Landsorganisasjonen
Arne Wangsholm, sjef FLO Base Bergen
Bjørn Krohn, gensekr Sjømilitært samfunn

Debatten ledes av Siri Bjerke

Møtet er åpent for publikum og det blir muligheter for spørsmål fra salen mot slutten av debatten
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner