PRIV TIL RED.

Nr.: 16/2007
Dato: 25. april 2007
Pressen inviteres til signering av samarbeids- og industriavtaler i forbindelse med prosjekt nye kampfly. Signeringen finner sted i Forsvarsdepartementet
torsdag 26. april kl 1030.

Den ene avtalen er en samarbeidsavtale mellom det norske forsvarsdepartementet og svenske myndigheter knyttet til kampflykandidaten Gripen. Den andre avtalen vedrører industrielt samarbeid om videre utvikling av Gripen og andre relaterte prosjekter, og inngås mellom det norske forsvarsdepartementet og Gripen International AB.
Forsvarsdepartementet vil komme tilbake til dato og invitasjon til signering av industriell avtale med Eurofighter Gmbh.
Signeringen starter klokken 1030, og fremmøte er derfor klokken 1015.


Pressekontakt: Seniorrådgiver Sunniva Tofte, tlf 90 86 79 79


Kontoradresse
Galcis gate 1, Oslo
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Seniorrådgiver Sunniva Tofte
Telefon 23 09 60 29/ 90 86 79 79

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.