Priv til red: FORSVARET OG RØDE KORS UNDERTEGNER I DAG SAMARBEIDSAVTALE

Nr.:25/2006 Dato:03. mai 2006 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og president i Norges Røde Kors, Thorvald Stoltenberg undertegner i dag en avtale som skal videreføre samarbeidet om å utdanne Forsvarets personell i internasjonal humanitær rett.

Pressen inviteres til undertegningen av avtalen i Forsvarsdepartementet; onsdag 3. mai, kl 12 30 Kontaktpersoner: Forsvarsdepartementet: Tor Borgersen – 909 38 987 Norges Røde Kors: Morten Tønnessen-Krokan - 411 02 977 Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Tor Aagaard Borgersen Telefon 23 09 60 29 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.