Priv til red. MARKERING IFM NEDLEGGING AV LINGEKLUBBEN

Nr.: 43/2007
Dato: 16. oktober 2007

Lingeklubben skal offisielt nedleggjast etter 60 års verksemd. I den anledning har
forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen invitert medlemmar av Lingeklubben, samt gjestar frå Forsvarsdepartementet og Forsvaret til ei markering og mottaking i Christian IVs sal på Akershus slott torsdag 18. oktober. Under markeringa vil formann i Lingeklubben seremonielt overrekkje Lingeklubbens fane til forsvarssjef Sverre Diesen.
Det vil vere høve til å intervjue forsvarsministeren, forsvarssjefen og representantar frå Lingeklubben.

Media blir invitert til å vere til stades under markeringa frå klokka 13 til klokka 14.30. Oppmøte ved Akershus slottskyrkje kl 12.45.

Pressekontakt: Major Heidi Langvik-Hansen, tlf 99 20 86 45


Postadresse
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Glacisgata 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Sakshandsamar
Heidi Kristin Langvik-Hansen
Telefon 23096025

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner