Priv til red. MOTTAKELSE I ANLEDNING GUNNAR SØNSTEBYS 90-ÅRSDAG

Nr.: 01/2008
Dato: 08. januar 2008
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er vert for en mottakelse i anledning Gunnar Sønstebys 90-årsdag. H.M. Kong Harald og H.K.H. Kronprins Haakon vil være tilstede. Statsminister Jens Stoltenberg, Forsvarsministeren, president i Norges Forsvarsforening, fylkesmann Ottar Befring, og jubilanten Gunnar Sønsteby vil tale under mottakelsen. Det vil også være kunstneriske innslag.

Mottakelsen finner sted på Akershus Slott
fredag 11. januar klokken 1200-1330.

Pressen inviteres til å være tilstede under mottakelsen. Oppmøte kl 1140.
Av plasshensyn og på grunn av servering må vi be om påmelding innen torsdag 10. januar kl 12.00 til seniorrådgiver Sunniva Tofte på e-post sunniva.tofte@fd.dep.no.
Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Sunniva Tofte på telefonnummer 90 86 79 79.


Kontoradresse
Glacis gate 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Kommunikasjonsenheten
Telefon 23 09 60 11

Saksbehandler
Sunniva Tofte
Telefon 23096029

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.