Priv til red. NB! RETTELSE TIL PRESSEMELDING OM MARKERING IFM NEDLEGGING AV LINGEKLUBBEN

Nr.: 44/2007
Dato: 16. oktober 2007

Ref pressemelding nr 43/2007
Rett tidspunkt skal være onsdag 17. oktober kl 13 til 14.30.


Pressekontakt: Major Heidi Langvik-Hansen, tlf 99 20 86 45


Postadresse
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Glacisgata 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Sakshandsamar
Heidi Kristin Langvik-Hansen
Telefon 23096025

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner