RUSSISK VISESTATSMINISTER OG FORSVARSMINISTER SERGEJ IVANOV PÅ OFFISIELT BESØK TIL NORGE

Nr.:52/2006
Dato:30. oktober 2006
Priv til red
Den russiske visestatsminister og forsvarsminister, Sergej Ivanov, kommer på et todagers offisielt besøk til Norge, tirsdag 31. oktober til onsdag 1.november 2006. Under besøket skal han blant annet ha bilaterale samtaler med forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det offisielle programmet starter onsdag 1. november med at både den norske og den russiske ministeren sammen inspiserer æresvakten på Akershus festning kl 08.30. Deretter vil det bli ført bilaterale samtaler i Forsvarsdepartementet.

Pressen inviteres til en felles pressekonferanse
i Oslo militære Samfund onsdag 1. nov 06 kl 10.30 til 11.00
Oppmøte til pressekonferansen er kl 10.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål til begge ministrene. Det vil ikke være tid til separate intervjuer.

Det vil være gode fotomuligheter både på Akershus festning og under pressekonferansen. Oppmøte for pressen på Akershus festning er kl 08.15.
Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være muligheter for intervju under inspeksjonen på Akershus festning.

Påmelding til pressekonferanse i Oslo Militære Samfund til:
major Heidi Langvik-Hansen, tlf 23 09 60 25 / 99 20 86 45
senest tirsdag 31. oktober 2006 kl 12.00.Postadresse
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Myntgata 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Heidi Kristin Langvik-Hansen
Telefon 23096025

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.