Seminar om Forsvarets nye strategiske konsept

Pressemelding: Seminar om Forsvarets nye strategiske konsept Forsvarsdepartementet har nettopp utgitt styringsdokument "Styrke og relevans – strategisk konsept for Forsvaret". Dokumentet inneholder den sikkerhetspolitiske analysen som ligger til grunn for omstillingen av Forsvaret og klargjør sammenhengen mellom de sikkerhetspolitiske rammer og utfordringer, forsvarspolitikken og Forsvarets struktur og kapasiteter. Dokumentet skal bidra til et felles og helhetlig perspektiv på Forsvarets roller, oppgaver og innretning i en tid preget av store endringer og nye sikkerhetsutfordringer. "Styrke og relevans" angir den politiske basis for Forsvarets doktriner og operative virksomhet. Det norske konseptet utfyller NATOs strategiske konsept fra april 1999 og oppsummerer de politiske føringer som ligger til grunn for bruken av Forsvaret som sikkerhetspolitisk virkemiddel, og derved for den videre moderniseringen av Forsvaret. I anledning utgivelsen inviterer Forsvarsdepartementet pressen til seminar i Oslo Militære Samfund (Myntgt. 2), torsdag 3. februar kl. 1200-1400 Program kl. 1200-1210 Ekspedisjonssjef Svein Efjestad, ”Hvorfor et strategisk konsept for Forsvaret?” kl. 1210-1250 ”Styrke og relevans – strategisk konsept for Forsvaret” vurdert fra et faglig ståsted. Innledninger ved forsker Svein Melby (NUPI), professor Janne Haaland Matlary (Univ. i Oslo), direktør Stein Tønnesson (PRIO), og forsker Henrik Syse (PRIO). kl. 1250-1300 Pause kl. 1300-1400 Paneldiskusjon og innlegg fra salen. Eksterne paneldeltakere: Svein Melby, Janne Haaland Matlary, Stein Tønnesson og Henrik Syse. Fra FD: Militær assisterende departementsråd, generalløytnant Sverre Diesen og ekspedisjonssjef Svein Efjestad (leder for Avdeling for sikkerhetspolitikk) Møteleder: Chris Prebensen, Atlanterhavskomiteen Påmelding Oberstløytnant Erland Løkken, tlf. 2309 6224 eller seniorrådgiver Paal Sigurd Hilde, tlf. 2309 6223, eller pr. E-post til: erland.lokken@fd.dep.no Kopi av dokumentet Det strategiske konseptet er lagt ut på Forsvarsdepartementets hjemmeside, se www.forsvarsdepartementet.no /Hurtigvalg/ Strategisk konsept. Den trykte versjonen kan bestilles pr. telefon (2309 6175) eller pr. E-post: jon-harry.brevig@fd.dep.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner