Signering av industriavtale mellom Eurofighter og Forsvarsdepartementet


Pressemelding
Nr.: 18/2007

Priv til red.

Signering av industriavtale mellom Eurofighter og Forsvarsdepartementet

I forbindelse med prosjekt nye kampfly inviteres pressen til signering av en industriavtale mellom Forsvarsdepartementet og Eurofighter. Signeringen finner sted i Forsvarsdepartementet,

tirsdag 15. mai kl 1330. Oppmøte er kl 1315.

Avtalen vedrører industrielt samarbeid om videre utvikling av Eurofighter og andre relaterte prosjekter, og inngås mellom det norske forsvarsdepartementet og Eurofighter Jagdflugzeug GmbH.

Pressekontakt: Seniorrådgiver Sunniva Tofte, tlf 90 86 79 79
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.