Statens strålevern leder kontaktgruppe

Nr.: 24/2005 Dato:21. juni 2005 Statens strålevern leder kontaktgruppe I et møte mellom Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Forsvaret, Statens Strålevern og Sosial og helsedirektoratet ble det i dag etablert en kontaktgruppe for å klarlegge eventuelle årsakssammenhenger mellom helseskader og bruk av Forsvarets radarer. Statens Strålevern, Forsvarets Sanitet og Sosial – og helsedirektoratet skal utgjøre kontaktgruppen. - Dette er et vanskelig, men veldig viktig arbeid. Vi skal søke å identifisere hva som kan gjøres for å kartlegge eventuelle helseskader og eventuelle sammenhenger med stråling fra Forsvarets radarer. I dette arbeidet har vi behov for god kunnskapsoversikt, sier Ole Harbitz, direktør for Statens Strålevern og leder for kontaktgruppen. Forsvarets Sanitets allerede etablerte helseregister vil være et svært nyttig bidrag i arbeidet. For ytterligere informasjon kontakt: Ole Harbitz, direktør for Statens Strålevern, mob: 90 61 06 50 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.