STATSMINISTEREN OG FORSVARSMINISTEREN UTTRYKKER SIN MEDFØLELSE ETTER AT EN NORSK SOLDAT ER DREPT I AFGHANISTAN

En soldat fra Forsvarets spesialkommando/Hærens Jegerkommando ble litt før klokken ni i dag morges drept under en trefning med fiendtlige elementer i Afghanistan.

- Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at vi har mistet en av våre soldater i Afghanistan. Vi vil uttrykke vår dype medfølelse med avdødes familie og kollegaer, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Soldaten var en del av det norske spesialstyrkebidraget som er stasjonert i Kabul-området. Trefningen skjedde i Lowgar provins i det sentrale Afghanistan på grensen mot Kabul provins, innenfor den norske styrkens operasjonsområde.

- De norske spesialstyrkene gjør en formidabel innsats for å sikre stabilitet i Afghanistan og øke sikkerheten for hele det internasjonale samfunn. Vi har hele tiden visst at dette oppdraget var farlig, men tapet gjør likevel et dypt inntrykk, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner