STATSSEKRETÆR BARTH EIDE BESØKER NEDERLAND

Statssekretær Espen Barth Eide besøkte Haag 17. januar for bilaterale samtaler med sin nederlandske kollega, statssekretær Cees van der Knaap.

Norge har et nært samarbeid med Nederland, bl.a. gjennom hærens deltakelse i det Tysk-nederlandske korpset og kampflysamarbeidet innen European Participating Air Forces (EPAF). Hensikten med møtet i dag var å diskutere en videreutvikling av dette forsvarssamarbeidet mellom Nederland og Norge. Særlig ble utfordringene rundt europeisk industrideltakelse i prosjektet diskutert. Van der Knaap og Eide ble enige om å invitere de øvrige europeiske partnernasjonene i JSF-prosjektet (Storbritannia, Italia, Tyrkia og Danmark) til et snarlig møte på politisk nivå. Statssekretær Barth Eide tok også til ordet for å videreføre det gode helikoptersamarbeidet med Nederland, hvor det vil være nyttig for begge parter å komme frem til en kosteffektiv samarbeidsløsning for utdanning og simulatortrening av våre NH90 helikoptermannskaper. Statssekretær Barth Eide benyttet også anledningen til å utveksle synspunkter med nederlandske myndigheter om en rekke sentrale sikkerhetspolitiske spørsmål, med spesiell fokus på vår deltakelse i stabiliseringsoperasjonen i Afghanistan. For ytterligere kommentarer, kontakt statssekretær Eide på tlf. 99541972

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner