STATSSEKRETÆR BARTH EIDE DISKUTERER FRANSKE RAFALE

Statssekretær Espen Barth Eide hadde tirsdag 28. mars besøk fra den franske flyprodusenten Dassault. Dassault produserer kampflyet Rafale som er en av fire kandidater til å erstatte våre F-16 fly. - I kampflyprosjektet opprettholder vi dialogen med alle potensielle kandidater - amerikanske Joint Strike Fighter, europeiske Eurofighter, franske Rafale og svenske Gripen. Dette besøket inngår i den hektiske prosessen vi er nå inne i relatert til vurderingene av vår fremtidige kampflykapasitet. Dassault la bl.a. vekt på potensialet for et forsterket høyteknologisk forsvarsindustrielt samarbeid mellom Norge og Frankrike, sier Eide. En del av denne prosessen er å få best mulig informasjon fra de potensielle leverandørene. - Jeg hadde et møte med Rafale før jul i fjor hvor vi påpekte at den nye Regjeringen ville se på alle kandidatene og møtet i dag var en nyttig oppfølging av dette, avslutter Eide.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner