STATSSEKRETÆR BARTH EIDE DISKUTERER SVENSKE JAS GRIPEN

Nr.:19/2006 Dato:07. mars 2006 Statssekretær Espen Barth Eide besøker 7. og 8. mars sin svenske kollega statssekretær Jonas Hjelm. Et av hovedtemaene på agendaen er det svenske kampflyet JAS Gripen. Utover dette vil de to statssekretærene drøfte mulighetene for felles nordisk deltakelse i FN operasjoner samt EU- og NATO-spørsmål. Møtet vil finne sted ved den svenske militære flybasen i Såtenäs hvor man utdanner piloter til JAS Gripen.

- JAS Gripen er en av fire kandidater til å erstatte våre F-16 fly. I kampflyprosjektet opprettholder vi dialogen med alle potensielle kandidater - amerikanske Joint Strike Fighter, europeiske Eurofighter, franske Rafale og svenske Gripen. Vi er inne i en intensiv prosess relatert til vurderingene om vår fremtidige kampflykapasitet. En del av denne prosessen er å få best mulig informasjon fra de potensielle leverandørene. Operative og tekniske vurderinger er viktig, men regjeringen har også sterk fokus på mulighetene for norsk industri. Nå ser jeg frem til å få en grundig presentasjon av JAS Gripen, sier statssekretær Espen Barth Eide. Kontaktperson: Tor Borgersen, tlf. 909 38 987 Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Tor Aagaard Borgersen Telefon 23 09 60 29 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner