STATSSEKRETÆR EIDE BESØKER PENTAGON OG LOCKHEED MARTIN FOR Å DISKUTERE JOINT STRIKE FIGHTER

Statssekretær Espen Barth Eide besøker 21. - 23. februar USA, for å diskutere Norges videre deltakelse i utviklingen av Joint Strike Fighter (JSF). JSF er én av kandidatene til nytt fremtidig kampfly for det norske Forsvar. Eide skal blant annet møte sin amerikanske kollega, viseforsvarsminister Gordon England i Pentagon, Washington og den amerikanske flyprodusenten Lockheed Martin i Texas

- Det er viktig for denne regjeringen at den industrielle satsningen i forbindelse med Forsvarets fremtidige investeringer styrkes. Derfor har vi ønsket en fullstendig gjennomgang av den industrielle nytten Norge får ved å delta i utviklingen av nye kampfly. Det betyr at vi også vil vurdere om det er hensiktsmessig å videreføre vår deltakelse i utviklingen av Joint Strike Fighter (JSF). I kampflyprosjektet opprettholder vi dialogen med alle potensielle kandidater - amerikanske Joint Strike Fighter, europeiske Eurofighter, franske Rafale og svenske Gripen, sier statssekretær Espen Barth Eide. Norge har siden sommeren 2002 deltatt i utviklingen av Joint Strike Fighter (JSF). Vi deltar i denne utviklingen sammen med åtte andre nasjoner, USA, Storbritannia, Italia, Nederland, Tyrkia, Danmark, Canada og Australia. For å sikre en best mulig gjennomgang av vår deltakelse i JSF-utviklingen, vil statssekretæren blant annet gjennomføre flere møter i Pentagon, inkludert møter med den amerikanske viseforsvarsministeren Gordon England og materielldirektør Ken Krieg. Videre vil han gjennomføre møter med JSF prosjektkontoret og det hele vil bli avsluttet med et besøk til flyprodusenten Lockheed Martin. - De industrielle aspektene ved en fremskaffelse av nye kampfly er høyt prioritert. Derfor har vi under hele vår deltakelse i utviklingen av JSF fremhevet viktigheten av å få til tilfredsstillende norsk industriell deltakelse. Jeg vil gi en tilbakemelding på hvordan jeg mener dette forholdet er i dag i alle mine møter, avslutter statssekretær Eide.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner