STATSSEKRETÆR EIDE DELTAR PÅ NATO-MINISTERMØTE OM UKRAINA

Nr.:38/2005 Dato:21. oktober 2005 STATSSEKRETÆR EIDE DELTAR PÅ NATO-MINISTERMØTE OM UKRAINA Statssekretær Espen Barth Eide deltar mandag 24. oktober på NATO-ministermøte om Ukraina i Litauen. Dette er første gang en representant for den nye regjeringen deltar i et NATO-møte. - Den nye regjeringen ønsker å bidra til å styrke NATO som forum for transatlantisk-politisk dialog, sier statssekretær Eide i en kommentar. Møtet skjer innenfor rammen av NATO-Ukraina samarbeidet, som omfatter et bredt spekter av saksfelter, fra politiske og økonomiske spørsmål, til forsvars- og sikkerhetspolitikk. Hensikten med møtet i Vilnius er å styrke forholdet mellom NATO og Ukraina innenfor rammen av den ”intensiverte dialogen”, som ble innledet mellom NATO og Ukraina i april i år. Ukraina har et stort behov for assistanse til sine reformer for å bygge opp under den demokratiske utviklingen i landet. Under møtet i Litauen er det en målsetting å identifisere konkrete prosjekter hvor NATOs medlemsland kan intensivere støtten til Ukrainas arbeid med viktige reformer. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner