STATSSEKRETÆR EIDE MØTER ØSTERRIKSKE MYNDIGHETER

Statssekretær Espen Barth Eide er i Wien for å ha bilaterale samtaler med østerrikske myndigheter og for å holde innlegg på konferansen ”International Security and the Rule of Law”.

Konferansen finner sted 13. januar, og er i regi av UD, den norske ambassaden i Wien og ”Österreichisches Institut für Internationale Politik” i Wien. Statssekretær Eide skal holde innledningen til seminaret sammen med statssekretær Hans Winkler fra det østerrikske utenriksdepartement. Østerrike overtok 1. januar formannskapet i EU. Statssekretær Eide vil i den forbindelse utveksle synspunkter med østerrikske myndigheter om en rekke sentrale sikkerhetspolitiske spørsmål. Diskusjonen vil bl. a. dreie seg om EUs stridsgrupper, forholdene på vest-Balkan og FN-spørsmål. Statssekretær Eide vil også ta opp muligheten for å få undertegnet en norsk samarbeidsavtale med European Defence Agency (EDA). "Jeg ser frem til denne muligheten til å drøfte sentrale sikkerhets- og forsvarspolitiske saker med østerrikske myndigheter. Dette er særlig viktig nå som Østerrike innehar formannskapet i EU", sier statssekretær Eide. For ytterligere kommentarer, kontakt statssekretær Eide på tlf. 99541972

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner