STATSSEKRETÆR ESPEN BARTH EIDE DISKUTERER JOINT STRIKE FIGHTER I NEDERLAND

Statssekretær Espen Barth Eide deltar 6. og 7. mars på et møte i Nederland om utviklingen av Joint Strike Fighter (JSF). Statssekretæren skal møte fire av de europeiske nasjonene som er med på utviklingsprogrammet for det amerikanske kampflyet – vertslandet Nederland, Italia, Danmark og Tyrkia. Hensikten med møtet er blant annet å diskutere mulighetene nasjonene ser for å få til et best mulig fremtidig europeisk samarbeid dersom de anskaffer dette flyet.

- Vi er en liten nasjon og vi er derfor svært fokusert på et best mulig samarbeid med allierte og nære samarbeidspartnere innenfor forsvarsmateriellanskaffelser, påpeker statssekretær Barth Eide. Norge har siden sommeren 2002 deltatt i utviklingen av Joint Strike Fighter (JSF). Vi deltar i denne utviklingen sammen med åtte andre nasjoner, USA, Storbritannia, Italia, Nederland, Tyrkia, Danmark, Canada og Australia. - Vi er inne i en intensiv prosess relatert til vurderingene om vår fremtidige kampflykapasitet. Vi vil diskutere mulighetene for et best mulig europeisk samarbeid om JSF, men jeg vil her påpeke at vi ikke har bestemt oss for en mulig anskaffelse. Vi er imidlertid med i utviklingen av JSF og det er derfor viktig å diskutere programmet med de andre nasjonene, fremholder Eide.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner