Telt fra Forsvaret til jordskjelvofrene i Pakistan

(131005) Forsvaret vil gi rundt 50 telt til ofrene for jordskjelvet i Pakistan. Teltene er 22 kvadratmeter store og hentes fra overskuddslager i Trøndelag. Teltene doneres til Norges Røde Kors som vil sørge for at de kommer trengende i de jordskjelvrammede områdene til gode.

- Den tragedien som har rammet deler av Sør-Asia har gjort et sterkt inntrykk. I tillegg til de økonomiske midlene regjeringen har stilt til rådighet for hjelpearbeidet, ønsker Forsvaret å bidra med utstyr som kan komme til nytte. Vi har i flere sammenhenger hatt et godt samarbeid med Norges Røde Kors, og vi er sikre på at de vil sørge for at teltene når mennesker som har et akutt behov for ly etter å ha mistet boligene sine, sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold. Teltene som sendes til Pakistan er fleksible, slik at det er mulig å montere flere av dem sammen. Teltene har en markedsverdi på cirka 200 000 kroner.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner