TØRRDOKK I FJELL TIL FREGATTENE

Forsvarsdepartementet har godkjent utvidelse av tørrdokkanlegget på Haakonsvern i Bergen til vedlikehold av større fartøyer i Sjøforsvaret. Prosjektet har et økonomisk omfang på rundt 380 millioner kroner, inkludert avsetning for usikkerhet.

- Regjeringen har vurdert flere alternativer til en dokk i fjell, men funnet at den valgte løsningen best møter Forsvarets behov. Blant annet er det vurdert flytedokk og slipp, men på grunn av de topografiske forholdene på Haakonsvern har slike alternativer vist seg dyrere og mindre egnet for Forsvarets behov enn den valgte løsningen. Bygging av dokken forsterker Haakonsvern som Sjøforsvarets hovedbase, og dette vil gi betydelig positive ringvirkninger i området. Jeg vil nå sette i gang et arbeid for å se hvordan Forsvaret og sivile leverandører i fremtiden kan samarbeide om vedlikehold av våre nye fregatter, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner