Pressemelding: FORTUM ØKER INNSATSEN FOR YTTERLIGERE Å FORBEDRE LEVERINGS-SIKKERHETEN I SITT FORSYNINGSNETT

Corporate Communications/CAL 29.8.2005 Fortum øker investeringene for ytterligere å forbedre sikkerheten i strømforsyningen til alle sine nordiske kunder i Norge, Sverige og Finland. Et program, som strekker seg over en periode på 5 år, ble igangsatt i dag. Programmet øker Fortums allerede planlagte nettinvesteringer til totalt 700 millioner euro (ca 5,6 milliarder norske kroner) i løpet av perioden.

Programmets første planlagte fase strekker seg over 3 år. Den gjenstående delen vil bli planlagt i detalj basert på erfaringer vi får fra den første fasen. Hvert land har sine egne forutsetninger. Alder så vel som egenskaper i nettet er forskjellige. Aktiviteter og tekniske løsninger vil justeres i samsvar med dette. Grundige analyser har blitt gjort for å sikre effektive løsninger og prosjekter som er tilpasset de forskjellige kravene - både på et overordnet nivå og lokalt. Tiltakene kan for eksempel være å grave ned kabel, isolere luftledninger og installere fjernstyrte brytere. -"Allerede nå er vår gjennomsnittlige tilgjengelighet i nettet 99,9 % på nordisk nivå. Ved hjelp av dette programmet vil vi nå vårt mål med å halvere tiden våre kunder er uten strøm, innen 2011. Våre ambisjoner er høye og vi tror de imøtekommer våre kunders forventninger. Det er forøvrig viktig at reguleringen premierer kvalitet og et langsiktig perspektiv.", sier Christian Lundberg, konserndirektør for Fortum Sverige og Norge. FORTUM Christian Lundberg Konserndirektør, Fortum Erik Jansen Adm. dir. Fortum Distribution AS Fortum Distribution AS Postadresse P.O. Box 124 1713 Grålum Besøksadresse Rådmann Siras vei 1Grålum Phone/Fax Tlf. 815 44 499 Faks 69 97 35 99 FNR NO 979 904 371 MVA Brønnøysund www.fortum.no