Sitater

Med disse lynladestasjonene gir vi Fortum Charge & Drives kunder muligheten til å benytte den maksimale ladehastigheten i de nye elbilmodellene som nå ruller ut på norske veier.
Stian Mathisen, Fortum
– Vi i Fortum Oslo Varme er takknemlige for tilliten OBOS viser oss med denne avtalen. Fortum Oslo Varme og OBOS er to selskaper med et brennende miljøengasjement. Dette er et svært spennende partnerskap og et viktig ledd i utviklingen av gode miljøvennlige og fleksible energiløsninger også utenfor der vi har fjernvarme per i dag.
Eirik Folkvord Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme.
– Denne typen tredjepartsleveranser i fjernvarmenettet er til det beste for miljøet og byens befolkning. Fortum Oslo Varme gjenvinner allerede varme fra Oslos kloakk, og ved også å gjenvinne overskuddsvarmen fra datasentre øker vi andelen gjenvunnet varme i vår produksjon ytterligere og styrker Oslos kretsløpsbaserte energisystem, fortsetter Tandberg
Eirik F Tandberg, adm. dir. Fortum Oslo Varme
- Stortinget understreker viktigheten av rask fremdrift og minimal forsinkelse i kvalitetssikringsprosessen, og vi er glade for at vårt prosjekt nå sidestilles med fangstprosjektet til Norcem. Jeg tror Stortinget har merket seg at vi kan løse to globale problemer; både avfallsproblemet og klimaendringene, med karbonfangst på avfallsforbrenning.
Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme.
Med disse ladestasjonene kan man lade en elbil for 25 mils kjøring på ti minutter
Stian Mathisen, Communications Manager i Fortum