ÅRLIG OVERSIKT

Utstedere av børsnoterte omsettelige
verdipapirer er pålagt å sende til børsen en
årlig oversikt over informasjon som er gjort
tilgjengelig for allmennheten, jamfør
børsforskriften pgf. 5-2 femte ledd. Vedlagt er
årlig oversikt for Fred. Olsen Energy ASA.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner

Dokumenter og linker