DYPVANNSOPPGRADERING AV BLACKFORD DOLPHIN

Styret i Fred. Olsen Energy ASA har i dag besluttet å
gjennomføre en full dypvanns oppgradering av den halvt
nedsenkbare boreriggen Blackford Dolphin (tidligere Ocean
Liberator). Boreenheten vil kunne operere på vanndyp inntil
7000 fot og vil ha nytt avansert boreutstyr og dekk-
arrangement som vil gi en effektiv borerigg for boring på
dypt vann. Ferdigstillelse er estimert til våren 2007.
Selskapet ser interessante muligheter innen dette
dypvannssegmentet, spesielt med henblikk på
produksjonsboring. Den planlagte tidlige ferdigstillelsen
av prosjektet vil gi en gunstig markedsposisjonering av
dypvannsriggen, både ut fra tid og tekniske
spesifikasjoner. Oppgraderingen er estimert til å koste ca.
USD 300 millioner.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner