INNFRIELSE AV OBLIGASJONSLÅN

Fred. Olsen Energy ASA har i dag informert Norsk
tillitsmann ASA om at selskapet vil benytte
retten til å innfri obligasjonslånet FOE 01 ISIN
NO 001021894.4. Dette innebærer at lånet vil bli
innfridd i sin helhet den 26.3.06 til kurs
104,5%. Obligasjonseierne vil bli varslet
gjennom Verdipapirsentralen.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner