MELDEPLIKTIG HANDEL

Den 30. desember 2004 erklærte ansatte i FOE 22.500
opsjoner i Selskapet til kurs 85 kroner. Herunder erklærte
primærinnsider i selskapet, finanssjef Per Sølvberg, 10 000
opsjoner.

Av primærinnsidere i Selskapet erklærte finanssjef Per
Sølvberg 10.000 opsjoner, og aksjene ble solgt i markedet
samme dag til kurs 86,28 kroner.
I tillegg solgte Sølvberg 7.834 aksjer til kurs 86,25. Ny
beholdning er 0 aksjer og 0 opsjoner.
Nærstående av Per Sølvberg kjøpte samme dag 9.000 aksjer i
Selskapet til kurs 86,25.

Selskapet har gjennom utstedelse av opsjonene redusert sin
beholdning av egne aksjer fra 2 923 894 til 2 901 394.
Antall gjenværende opsjoner i Selskapet pr. 3. januar 2005
er 279.511.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner