MELDEPLIKTIG HANDEL

Den 28. juni 2005 erklærte en innsider 2.666 opsjoner i
selskapet til kurs 7,90 kroner. Aksjene ble solgt i
markedet i dag til kurs 161,00 kroner. Selskapet har
gjennom utstedelse av opsjonene redusert sin beholdning av
egne aksjer fra 87.002 til 84.336. Antall gjenværende
ansatte opsjoner i Selskapet etter transaksjonen er 84.336.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner