MELDEPLIKTIG HANDEL

Som primærinsider i Fred. Olsen Energy ASA har Øivin
Fjeldstad idag akseptert tilbudet til eierne i det
konvertible obligasjonslånet FOE 02 4,5% 2004/09 om å delta
den private plassering med 1.470 aksjer og den samlede
beholdning vil da bli 2.470 aksjer.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner