MELDEPLIKTIG HANDEL

Den 13. februar 2006 innløste ledende ansatte i
FOE 74.002 opsjoner i selskapet til kurs 40 og
7,90 kroner. Primærinnsidere i selskapet
innløste 68 000 opsjoner og solgte samme dag 68
000 aksjer i markedet til kurs 241,1453 kroner.

Selskapet har gjennom utstedelse av opsjonene
redusert sin beholdning av egne aksjer fra
84.336 til 10.334.

Liste over primærinnsidernes handler er vedlagt.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner

Dokumenter og linker