NY BOREKONTRAKT FOR BREDFORD DOLPHIN I NORGE

Dolphin AS, et heleid datterselskap av Fred.
Olsen Energy ASA, er tildelt en tre års
borekontrakt av Drilling Production Technology
as, et selskap i AGR-gruppen, på vegne av dem
selv og et konsortium av lisensinnhavere på
norsk kontinentalsokkel for den halvt
nedsenkbare boreriggen Bredford Dolphin.
Estimert kontraktsverdi er ca. USD 392
millioner. Tildelingen er med forbehold om
endelig kontrakt. Oppstart er estimert til 2.
halvår 2006 etter gjennomført obligatorisk
klassing og oppgradering av riggen i samsvar med
norske krav.

Bredford Dolphin opererer for tiden på britisk
del av Nordsjøen og vil avslutte sitt nåværende
boreprogram i løpet av sommeren 2006.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner