NY BOREKONTRAKT FOR BREDFORD DOPHIN

Dolphin AS, et heleid datterselskap av Fred. Olsen Energy ASA, har inngått en avtale med Lundin Norway AS om en 2 brønns borekontrakt for den halvt nedsenkbare boreriggen Bredford Dolphin for operasjon på norsk kontinentalsokkel, og kontrakten forventes påbegynt i januar/februar 2011. Estimert kontraktsverdi er USD 40 millioner for et estimert boreprogram på 120 dager. Lundin har opsjon til å forlenge kontraktsperioden med ytterligere to brønner innen 1. desember 2010.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner