OFFENTLIGGJØRING AV RESULTAT OG FINANSKALENDER

Offentliggjøring av resultat for 4. kvartal 2005
og foreløpig årsregnskap for 2004

I forbindelse med offentliggjøringen av
konsernets resultat for 4. kvartal 2005 og
foreløpig årsregnskap for 2005, inviterer Fred.
Olsen Energy ASA til presentasjon av regnskapet
i form av en presse- og analytikerkonferanse
torsdag 9. februar 2006 kl. 09.00.
Presentasjonen finner sted i Selskapets lokaler
i Fred. Olsensgt. 2, Oslo. Påmeldingen meddeles
Sølvi van Spronsen, tlf. 22 34 12 43 eller på e-
mail svs@fredolsen.no .

Finanskalender for 2006:
1. kvartal 2006 - 28. april 2006
2. kvartal 2006 - 18. juli 2006
3. kvartal 2006 - 25. oktober 2006

Oslo 31.01.2006
Fred. Olsen Energy ASA

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner