RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007

HOVEDPUNKTER FOR 3. KVARTAL
- Driftsinntekter utgjorde 1160,0 mill.
- Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)
var 584,8 mill.
- Driftsresultat etter avskrivninger (EBIT)
var 460,7 mill.
- Nettoresultatet var 482,0 mill.
- Fortjeneste pr. aksje (EPS) var 7,3
- Høyere dagrate for Bideford Dolphin fra 1.
oktober 2007
- Borgholm Dolphin kontrakt forlenget med 5
uker i 2007
- Bulford Dolphin forlater poolen fra midten
av november 2007

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner

Dokumenter og linker