RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2009

HOVEDPUNKTER FOR 3. KVARTAL 2009 • Driftsinntekter utgjorde 1 490 millioner • Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 851 millioner • Driftsresultat (EBIT) var 609 millioner • Nettoresultat før skatt var 525 millioner • Fortjeneste per aksje (EPS) var 7,8 • Borgholm Dolphin inngikk 2 måneders kontrakt • Helge Haakonsen går av med pensjon og Ivar Brandvold er utnevnt som ny CEO fra 1. november 2009.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner

Dokumenter og linker