RAPPORT FOR 3 KV 2005

HOVEDPUNKTER

- Driftsinntekter var 800,2 millioner
- Driftsresultat før avskrivninger
(EBITDA) var 305,9 millioner
- Driftsresultat etter avskrivninger
(EBIT) var 139,4 millioner
- Netto resultat var 109,7 millioner
- Nye kontrakter for Belford Dolphin,
Bideford Dolphin, Borgland Dolphin, Borgsten
Dolphin og Bulford Dolphin er inngått til en
samlet kontraktsverdi på USD 978 millioner
- Alle enheter på kontrakt unntatt
Blackford Dolphin som har påbegynt et
oppgraderingsprogram til en dypvannsenhet med
planlagt levering våren 2007

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner

Dokumenter og linker