RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 OG FORELØPIG RESULTAT FOR 2007

FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET
DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 498,0
MILLIONER I 4. KVARTAL 2007 OG EBITDA PÅ 1 954,8
MILLIONER FOR ÅRET 2007

HOVEDPUNKTER FOR 4. KVARTAL
-Driftsinntekter utgjorde 1 110,50 milli.
-Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var
498,0 mill.
-Driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) var
349,4 mill.
-Nettoresultat før skatt var 317,0 millioner
-Fortjeneste per aksje (EPS) var 4,6
-Belford Dolphin inngikk en ny tre års kontrakt
fra 2010
-Byford Dolphin inngikk en ny seks måneders
kontrakt
-Borgholm Dolphin inngikk en 65 dagers kontrakt
-Bideford Dolphin påbegynte tre års kontrakt med
StatoilHydro
-Styret foreslår ordinært utbytte på NOK 10 per
aksje
-Styret foreslår ekstraordinært utbytte på NOK 15
per aksje

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner

Dokumenter og linker