REFINANSIERING AV LÅN

Dolphin International AS, et datterselskap av
Fred. Olsen Energy ASA, har erstattet et banklån
på USD 300 millioner som ble etablert i juli
2004 samt et kortsiktig banklån på USD 30
millioner, med et nytt banklån på USD 600
millioner. Det nye lånet, som er arrangert av
Danske Bank A/S og Deutsche Bank AG, med
Deutsche Schiffsbank AG og HSH Nordbank som
medarrangører, ytes av et konsortium av norske
og internasjonal banker. Lånet har en løpetid på
7 år og en rente som er basert på USD LIBOR
pluss en margin.

Videre har Fred. Olsen Energy ASA i dag
gjennomført den tidligere annonserte førtidige
innfrielsen av obligasjonslånet FO 01 8.75%
2004/09 på NOK 760 millioner. Lånet ble innfridd
til en kurs på 104.5%.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner