TILBUD OM ENDRING AV ETT AV VILKÅRENE I FOE 02

Som ledd i restruktureringen av selskapets
låneportefølje har Fred. Olsen Energy ASA
besluttet å fremme et tilbud til innehavere av
det subordinerte konvertible obligasjonslånet
FOE 02 4.5% 2004/09 om endring av ett av
vilkårene i lånet. Det konvertible
obligasjonslånet var opprinnelig på NOK 435
millioner, og utestående beløp pr. 30.3.2006 er
ca. NOK 363 millioner. Utestående beløp er
fordelt på 50 obligasjonseiere. Forutsatt full
konvertering av det utestående beløpet vil
samlede aksjer i selskapet øke med ca. 5,34
millioner aksjer.

Forslaget til obligasjonseierne vil innebære et
tilbud om å delta i en rettet emisjon i form av
en privat plassering av inntil 5,34 millioner
aksjer i FOE til en kurs på NOK 68,- pr. aksje,
tilsvarende konverteringskursen, mot at retten
til å konvertere til aksjer frafalles. Etter
bortfall av konverteringsretten fortsetter lånet
å løpe på uendrede vilkår frem til forfallsdato
30. mars 2009.

Forutsatt aksept av tilbudet vil
obligasjonseierne få frigjort
egenkapitalelementet av det konvertible
obligasjonslånet og samtidig opprettholde en
4.5% fast rente investering frem til forfall.
Fred. Olsen Energy ASA vil på sin side sikre et
tre års subordinert lån på tilfredsstillende
vilkår.

Et formelt tilbud vil bli gitt med forbehold om
at nødvendige fullmakter til å gjennomføre en
rettet emisjon som beskrevet ovenfor blir gitt
på selskapets ordinære generalforsamling 29. mai
2006.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner