ENGELSK SOM RAPPORTERINGSSPRÅK

Fred.Olsen Production ASA har vedtatt at selskapet
fra og med 1. kvartal 2007 rapporten, kun vil gi
opplysninger på engelsk.

For ytterligere informasjon kan Mårten Lunde
kontaktes på tlf. 22 34 10 00.

Om oss

Fred. Olsen Production ASA (FOP) is listed on the Oslo Stock Exchange (trades under the ticker "FOP") and has been active in the offshore oil & gas production business since 1994. FOP’s first day of listing was May 11th 2007. First Olsen Ltd. (FOL), a company owned 50% by Ganger Rolf ASA and 50% by Bonheur ASA is the main shareholder with 61.5% of the outstanding shares.